เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน : 1 อัตรา
บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 5. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Auto Cad ได้
6. มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
7. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 8. เอกสารอื่นที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) เช่น หนังสือผ่านงาน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา ปริญญาบัตรหรือ เอกสารที่รับรองการจบการศึกษา
5.สำเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)
6.สำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
7.เอกสารอื่นที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) เช่น หนังสือผ่านงาน เป็นต้น

สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด
โทร.044-710111 ต่อ 103

วันที่ลงประกาศ : 31-Jul-2017

©Copyright 2006 mcgreenpower.com