มารู้จักกับพลังงานสะอาด พลังงานชีวมวล คือ อะไร หาคำตอบได้ที่นี่

พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในต้นไม้ใบหญ้า พืชจะเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเก็บไว้ในส่วนต่างๆ เช่น ต้นข้าวจะสะสมพลังงานไว้ทุกส่วน ตั้งแต่เม็ดข้าวที่เรากิน เปลือกข้าวหรือแกลบ และลำต้นที่จะกลายเป็นฟางข้าว ดังนั้นเศษเหลือใช้ของต้นข้าวทั้งแกลบและฟางข้าวซึ่งเป็น "ชีวมวล" ประเภทหนึ่ง จึงใช้เนเชื้อเพลิงได้เพราะมันเป็นแหล่งเก็บสะสมพลังงาน

พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานหมุนเวียน เพราะพืชที่เรานำมาเป็นเชื้อเพลิงนั้น มีการหมุนเวียนปลูกใหม่ตลอดทุกปี ไม่เหมือนการเผาน้ำมันหรือถ่ายหินซึ่งใช้แล้วหมดไปและยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

พลังงานจากชีวมวล เป็นพลังงานใหม่ที่สามารถทดแทนน้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติได้ แม้จะให้ความร้อนน้อยกว่า แต่ประเทศไทยมีเศษชีวมวลเหลือใช้อยู่ทุกหนทุกแห่ง การใช้ชีวมวลจึงช่วยลดการนำเข้าน้ำมันและถ่านหินได้

แกลบ-ชีวมวลหลักของจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ปลูกข้าวได้ปีละประมาณ 1.5 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่จะส่งมาสีที่โรงสีข้าวภายในจังหวัด ทำให้จังหวัดสุรินทร์มีแกลบเป็นผลพลอยได้ปีละประมาณ 3 แสนตัน

ทุกวันนี้มีการใช้แกลบในโรงสี และขายต่อให้กับโรงไฟฟ้าที่จังหวัดอื่น

การเผาแกลบโดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาผุ่นละออง หรือมลพิษทางอากาศอีกทั้งสามารถผลิตไฟฟ้าขายเข้าสู่ระบบเพื่อส่งไปใช้ในตำบลใกล้เคียง เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าท้องถิ่นที่จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของภาคอีสานตอนล่างได้

วันที่ลงประกาศ : 11-Dec-2005

©Copyright 2006 mcgreenpower.com