เชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์

โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จะใช้แกลบปีละประมาณ 100,000 ต้น โดยราว 60,000 ต้นจะมาจากโรงสีในเครือมุ่งเจริญพร 6 โรง ที่เหลือมาจากโรงสีอื่นๆ อีกประมาณ 4 โรง ในเขตรัศมี 10-30 กิโลเมตร

แกลบทั้งหมดนี้คิดเป็นประมาณครึ่งของแกลบเหลือใช้ทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์

แกลบบางส่วนจากโรงสีที่อยู่ไกลออกไป จะขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณวันละ 10 คันรถหรือไม่เกิน 30 คันรถ โดยคาดว่าจะไม่ทำให้การจราจรเพิ่มขึ้นมากนัก เพราะปกติถนนเส้นหลักที่จะใช้มีรถวิ่งผ่านโดยเฉลี่ย 2,500-3,700 คันต่อวัน

ที่โรงไฟฟ้าจะมีโรงเก็บแกลบเพื่อปัองกันน้ำฝนซึ่งจะเก็บสำรองไว้ใช้ได้ประมาณ 45 วัน

จากโรงเก็บนี้ จะมีสายพานลำเลียงแกลบในระบบปิดไปยังหม้อไอน้ำ หม้อไอน้ำจะใช้แกลบวันละประมาณ 300 ต้น ทำงาน 333 วันต่อปี

เมื่อเผาแกลบจนหมดดีแล้ว จะได้ออกมาเป็นขี้เถ้าแกลบ ที่สามารถนำไปขายต่อเป็นวัตถุดิบให้กับการผลิตอื่นๆ ได้ เช่น เหล็ก อิฐมวลเบาหรือใช้เป็นสารปรับปรุงดิน

วันที่ลงประกาศ : 11-Dec-2005

©Copyright 2006 mcgreenpower.com