คณะเจ้าหน้าทีพลังงานสะอาดดี 2 พร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมบริษัท
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 คณะเจ้าหน้าทีพลังงานสะอาดดี 2 พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 40 ท่าน ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิง ชีวมวล(แกลบ) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ณ.โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ โดย บริษัทมุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัดได้ให้การต้อนรับตลอดจนตอบข้อซักถามถึงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ลงประกาศ : 25-Mar-2012

©Copyright 2006 mcgreenpower.com