บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์จำกัด ให้การสนับสนุนจัดโรงทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ “พระครูถาวรสมณธรรม”(เกิด อิสฺสรญาโณ)
ด้วยทางวัดบ้านบรมสุขได้มีการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พระครูถาวรสมณธรรม”(เกิด อิสฺสรญาโณ) ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2555 โดยในงานนี้ บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด ได้มีโอกาศเข้าร่วมในพิธี ดังกล่าว โดยให้การสนับสนุนโรงทานในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2555 เพื่อให้ชาวชุมชนที่ร่วมงาน ได้อิ่มท้อง พร้อมกับได้บุญ


และได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมรุลอย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ทั้งนี้โรงไฟฟ้า มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด มีความรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีประโยชน์ ของชุมชนทุกๆกิจกรรม


วันที่ลงประกาศ : 27-Mar-2012

©Copyright 2006 mcgreenpower.com