ร่วมกีฬาการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ตำบลสลักได (สลักได คัพ)
เนื่องจาก ตำบลสลักไดได้จัดกิจกรรมฟุตบอล 7 คนภายในตำบล และทางอบต.สลักได ได้ทำหนังสือของบประมาณสนับสนุนมาทางมุ่งเจริญกรุ๊ปเพื่อเป็นงบกลางในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 17 ทีม มีประเภทกีฬา 2ประเภท คือ กีฬาฟุตบอลภาคประชาชน มีทั้งหมด 17 ทีม และฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 13 ปี และกีฬาวอลเล่ย์บอล หญิง ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทางอบต.สลักไดได้รับความอนุเคราะห์สนามจาก โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐ์นุเคราะห์) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรุ๊เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
ทั้งนี้โรงไฟฟ้า มุ่งเจริญกรุ๊ป มีความรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีประโยชน์ ของชุมชนและสังคมทุกๆกิจกรรม
วันที่ลงประกาศ : 15-Jul-2013

©Copyright 2006 mcgreenpower.com