สบทบทุนการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียน ศูนย์เด็ก และสบทุนผ้าป่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราม
เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านรัตนะ ตำบลสลักได ศูนย์เด็กบ้านเสม็ดน้อย ตำบลสลักได และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรามได้จัดทำโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษาและโครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ใหม่และทันสมัยขึ้น ทางโรงไฟฟ้าจึงได้ร่วมเป็นคณะกรรมการและสบทบทุนในการจัดผ้าป่าของหน่วยงานทั้ง 3 แห่งนี้ และหวังว่าทางชุมชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดผ้าป่าในครั้งนี้
ทางโรงไฟฟ้าเองต้องขอขอบคุณและมีความยินดีที่หน่วยงานในชุมชนได้เห็นความสำคัญขและให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่จัดขึ้น


วันที่ลงประกาศ : 27-Jan-2014

©Copyright 2006 mcgreenpower.com